avangard-pressa.ru

Тема 2: Виникнення козацтва. Запорізька Січ. - История

Семінарські заняття

Тема 1: Київська Русь у системі міжнародних відносин (ІХ – ХІІІ ст.).

(2 год.)

1. Зовнішня політика перших Київських князів (Олег, Ігор, Ольга, Святослав).

2. Піднесення міжнародного авторитету Русі за Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

3. Зовнішньополітична діяльність галицько-волинського князя Данила Галицького.

4. Вторгнення монголо-татар на руські землі. Золота Орда і Русь.

Додаткова література:

Бойко О. Історія України. – К., 1999.

Греков Б. Киевская Русь. – Москва,1956

Грушевський М.С. Ілюстративна історія України.- К., 1990.

Грушевський М.С. Історія України-Русі.- 1991.-Т.1.

Довідник з історії України. – К.,2001.

Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К., 1992.

Іващенко О., Поліщук О. Історія України в опорних таблицях. - К.,2002.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Історія України /під ред. Сливки Ю., Зайцева Ю. – Львів,2003.

Історія українського війська – Т.1. – Львів,1936.

Котляр М., Смолій В. Шляхами віків: довідник з історії України. – К.,1996.

Котляр М. Данило Галицький. – К.,1979.

Котляр М. Полководці Давньої Русі. – К.,1991.

Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К.,1984.

Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. – Історія України. – К.,1999.

Нарис історії дипломатії України. – К.,2002.

Пріцак О. Походження Русі. – Т.1. – К., 1993.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. – К., 2000.

Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

Тема 2: Виникнення козацтва. Запорізька Січ.

1. Причини виникнення козацтва.

2. Устрій Запорізької Січі (табору). Козацька старшина.

3. Паланківський устрій. Реєстрове козацтво.

4. Козацькі клейноди.

5. Запорізькі козаки на міжнародній арені вкінці XVI- початкуXVII ст..

Додаткова література:

Бойко О. Історія України. – К., 1999.

Греков Б. Киевская Русь. – Москва,1956

Грушевський М.С. Історія України-Русі.- 1991.-Т.1.

Довідник з історії України. – К.,2001.

Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. – К., 1992.

Ісаєвич Я. Україна давня і нова: народ, релігія, культура. – Львів, 1996.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича. – К., 1999.

Історія українського війська: У 2 т. – Львів, 1992-1996.

Огієнко І. Українська культура. – К.. 1991.

Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998.

Тема 3: Визвольна війна українського народу 1648-1676 рр.

(2 год.)

1. Початковий етап війни (1648-1652 рр.). Роль Б.Хмельницького у розгортанні визвольної війни українського народу. Основні битви.

2. Еволюція державницьких поглядів Б. Хмельницького. Формування української державності у ході визвольної війни. Збройні сили. Внутрішня та зовнішня політика козацької держави.

3. Переяславська угода 1654 р. Березневі статті: умови, правове значення, оцінки.

4. Боротьба за незалежність України після смерті Б.Хмельницького:

а) І.Виговський: причини та наслідки його пропольської політики;

б) Ю.Хмельницький: політика між Москвою, Варшавою та Цареградом;

в) Передумови та наслідки поділу України на Правобережну та Лівобережну;

г) П.Дорошенко та його спроби об’єднання українських земель

Додаткова література:

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.,1991.

Гетьмани України: історичні портрети. – К.,1991.

Грушевський М.С. Історія України-Русі.- 1991.-Т.1.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Костомаров М. Історія України в життєписах визначних діячів.- Львів, 1991.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К.,1992.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1995. – Т.2.

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. – К.,1991.

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К.,1995.

Субтельний О. Україна. Історія. – К.,1993.

Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3 т.-К., 1999. – Т.2.

Яковенко Н. Нариси історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К., 1997.

Тема4: Україна у період Першої світової війни

(2 год.)

1. Українська проблема у планах держав ворогуючих блоків: Антанти та Троїстого Союзу.

2. Ставлення до війни українських політичних та громадських організацій.

3. Основні військові дії на території України.

Додаткова література:

Грушевський М.С. Історія України-Русі.- 1991.-Т.1.

Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К.,1992.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 1993.

Нарис історії дипломатії України. – К.,2002.

Політична історія України. – К.,2001.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1995. – Т.2.

Сарбей В.Т. Історія України XIX - поч. XX ст. – К.,1994.

Субтельний О. Україна. Історія. – К.,1993.

Українські Січові Стрільці. 1914-1920. – Львів, 1991.

Тема 5: Українська національно-демократична революція 1917-1920 рр.

(4 год.)

1. Лютнева революція в Росії. Політичне становище в Україні після повалення самодержавства. Створення Центральної Ради.

2. Діяльність Центральної Ради:

а) Перший Універсал. Створення Генерального Секретаріату.

б) Стосунки Центральної Ради та російського Тимчасового уряду. Другий Універсал.

в) Більшовицький переворот у Петрограді. Проголошення Української Народної Республіки.

г) Проголошення радянської влади в Україні. Українсько-більшовицька війна. Четвертий універсал. Проголошення незалежності УНР.

д) Брестський договір з країнами Троїстого союзу. Визнання Росією незалежності УНР.

е) Вступ німецько-австрійських військ на територію України та його наслідки. Останні рішення Центральної Ради.

3. Українська гетьманська держава:

а) Державний переворот.

б) Основні напрямки політики уряду П.Скоропадського.

4.Західноукраїнська Народна Республіка:

а) Піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях. Листопадове повстання.

б) Політика уряду ЗУНР. Польська інтервенція.

5. Директорія УНР. Її внутрішня та зовнішня політика:

а) Діяльність анти гетьманських сил. Падіння Гетьманату.

б) Проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР.

в) Тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Політика радянсько-більшовицького уряду. «Воєнний комунізм».

г) Політика уряду УНР. Зближення УНР і Польщі. Радянсько-польська війна. Причини поразки Директорії.

6. Перемога більшовиків в Україні. Уроки і наслідки революції.

Додаткова література:

Винниченко В.К. Відродження нації. – К.,1990.

Грушевський М.С. Історія України-Русі.- 1991.-Т.1.

Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919. – К.,1992.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 1993.

Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К.,1995.

Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – К., 1995. – Т.2.

Субтельний О. Україна. Історія. – К.,1993.

Українські Січові Стрільці. 1914-1920. – Львів, 1991.

Тема 6: Українські землі напередодні та в роки Другої світової війни (1938 –1945 рр.)

1. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та доля західноукраїнських земель.

2. Початок радянсько-німецького військового конфлікту. Бойові дії на території України. Евакуація культурних закладів та промислових підприємств. Проголошення Акту незалежності України 30 червня 1941 р. у м. Львові.

3. Фашистський окупаційний режим на території України.

4. Антинацистський опір на Україні: партизанський рух, національно-визвольний рух під проводом ОУН-УПА.

5. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Вклад України у розгром Німеччини та її сателітів.

Додаткова література:

Брицький П.П. Україна у Другій світовій війні. – Чернівці, 1995.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. – К., 1993.

Історія України. Курс лекцій: У 2 кн. – К., 1991, 1992.

Історія України. Нове бачення: В 2 т. – К., 1995-1996.

Коваль М.В. Україна: 1939-1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К.,1995.

Косик В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні. – Париж, Нью-Йорк, Львів, - 1993.

Мірчук П. Історія Української Повстанської Армії. 1942-1952 рр. – Львів,1992.

Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К., 1993.

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. – Нові документи і матеріали. – К.,1996.

Субтельний О. Україна. Історія. – К.,1993.

Трофимович В. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945). – Львів,1995.