avangard-pressa.ru

Тема 20. Тактика обшуку і виїмки - Психология

Обшук і виїмка як засоби одержання доказів при розслідуванні злочинів. Примусовий характер обшуку та виїмки. Процесуальні підстави для проведення обшуку та виїмки. Головна мета обшуку та виїмки.

Відмінності між обшуком та виїмкою. Значення обшуку і виїмки для встановлення обставин злочину. Учасники обшуку і виїмки. Види обшуку. Підготовка до обшуку в приміщенні та на місцевості. Обшук транспортного засобу. Первинний, додатковий і повторний обшуки. Одиночний і груповий обшуки. Проведення особистого обшуку. Загальні тактичні прийоми і порядок проведення обшуку (раптовість, планомірність і цілеспрямованість, урахування психологічних особливостей). Дотримання законності при проведенні обшуку та виїмки. Тактичні прийоми виявлення місця приховування. Використання науково-технічних засобів при проведенні обшуку. Оцінка результатів обшуку та виїмки. Фіксація результатів обшуку і виїмки.

Література Основна: [1-3, 5-9, 13, 41, 73, 112].

Додаткова: [2, 4, 14, 15-20, 21-26, 32-33, 37, 146].

Тема 21. Тактика використання спеціальних знань у розкритті та розслідуванні злочинів. Судова експертологія.

Поняття спеціальних знань і форми їх використання в розкритті і розслідуванні злочинів. Взаємодія слідчого і спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій. Поняття судової експертизи та її види. Первинна, додаткова, повторна, комісійна, комплексна експертизи та їх особливості. Система експертних установ в Україні. Значення судових експертиз у розслідуванні злочинів. Підготовка і призначення ідентифікаційних та діагностичних експертиз. Структура постанови про призначення експертизи.

Загальна характеристика експертного дослідження. Форми висновків експерта (категоричний, вірогідний, висновок про неможливість вирішити питання). Оцінка висновку експерта. Роль судових експертиз у встановленні обставин, які сприяли вчиненню злочинів.

Література Основна: [1, 5-9, 28, 29, 34, 35-36, 38, 40, 42-45, 62, 64, 112, 122-

123, 133, 142].

Додаткова: [13-26, 37, 39, 41].

Розділ IV. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА
(Методика розслідування окремих видів злочинів)

Тема 22. Загальні положення криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів.

Поняття криміналістичної методики, її структура і місце в системі криміналістики. Співвідношення методики розслідування окремих видів злочинів з криміналістичною технікою та тактикою. Джерела криміналістичної методики. Взаємний зв’язок методики розслідування окремих видів злочинів із судовою психологію, логікою слідства, кримінально-процесуальним правом, оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ. Структура методики розслідування злочинів окремого виду. Завдання та принципи кримі­налістичної методики. Зміст та принципи розслідування окремого виду (групи) злочинів. Криміналістична характеристика злочинів окремого виду та її зна­чення для розслідування. Елементи криміналістичної характеристики злочинів. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові розслідування злочинів окремих видів. Функції криміналістичної характеристики злочинів. Алгоритм та методи, які використовуються при побудові криміналістичних характеристик злочинів.

Література Основна: [1-3, 7-9, 13, 15-21, 23-24, 26, 32, 34, 39, 41, 83-84].

Додаткова: [5-6, 14, 22, 33, 58, 146].

Тема 23. Методика розслідування вбивств.

Криміналістична характеристика вбивств. Способи вчинення вбивств. Приводи до порушення кримінальної справи. Особливості розслідування вбивств, які супроводжуються розчленуванням трупа. Дії слідчого при вияв­ленні невпізнаного трупа. Методи встановлення особи вбитого. Особливості розслідування вбивств, замаскованих під самогубство, нещасний випадок чи природну смерть. Особливості розслідування по справах про доведення до самогубства. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті або частин трупа. Побудова версій, проведення слідчих та інших дій на початковому етапі розслідування при заяві про зникнення людини, при обставинах, що вказують на вбивство. Підстави для висунення версій. Типові слідчі ситуації під час розслідування вбивств. Проведення слідчих та інших дій на наступному етапі розслідування вбивств. Найхарактерніші експертизи, які проводяться під час розслідування вбивств та значення їх результатів. Основне коло питань, які вирішуються в разі розслідування вбивств. Поняття та історичний екскурс розслідування замовних убивств. Проблеми створення мікрометодики розслідування замовних убивств. Вивчення особистості обвинуваченого у вбивстві. Встановлення обставин, що спричиняють убивство, і вживання профілактичних заходів.

Література Основна: [1, 3, 6, 13, 16-24, 32, 34, 41, 90, 124, 131-132, ].

Додаткова: [8, 9, 26, 28, 39, 146].

Тема 24. Методика розслідування зґвалтувань.

Специфіка розслідування зґвалтувань. Криміналістична характеристика зґвалту­вань. Обставини, що необхідно встановити при розслідуванні зґвалтувань. Основні типові ситуації та дії слідчого на початковому етапі розслідування зґвал­тувань, проведення оперативно-розшукових заходів. Типові слідчі версії та плану­вання розслідування. Наступний етап розслідування. Особливості тактики прове­дення окремих слідчих дій. Допит підозрюваного в зґвалтуванні, пред’явлення для впізнання, відтворення обстановки та обставин події. Найхарактерніші експертизи в разі розслідування зґвалтувань. Основне коло питань, які вирішуються в разі розслідування зґвалтувань. Виявлення інсценувань зґвалтування. Особливості розслі­дування зґвалтувань неповнолітніх. Профілактичні дії слідчого при розслідуванні зґвалтувань.

Література Основна: [1, 3, 6, 13, 16-24, 32, 34, 41, 75, 112, 131].

Додаткова: [8, 9, 26, 28, 39, 146].

Тема 25. Методики розслідування крадіжок, грабежів та розбоїв.

Криміналістична характеристика крадіжок чужого майна. Види крадіжок. Обставини, які необхідно виявити при розслідуванні крадіжок. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок і відповідні їм комплекси слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Особливості тактики розслідування квартирних крадіжок. Найхарактерніші експертизи та основне коло питань при розслідуванні крадіжок. Ознаки інсценування крадіжки та шляхи його викриття.

Криміналістична характеристика грабежів та розбоїв. Обставини, які необ­хідно виявити при розслідуванні грабежів і розбоїв. Основні способи вчинення грабежів і розбоїв. Типові слідчі ситуації та загальні версії, що складаються на початковому етапі розслідування, і відповідні їм комплекси слідчих та інших дій. Найхарактерніші експертизи та основне коло питань при розслідуванні грабежів та розбоїв. Особливості тактики розслідування грабежів і розбоїв. Причини та умови, що сприяють вчиненню крадіжок чужого майна, грабежів та розбоїв.

Література Основна: [1, 3, 6, 13, 16-24, 32, 34, 39, 41, 135].

Додаткова: [2, 11, 26, 28, 37, 58, 146].

Тема 26. Методика розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями.

Аналіз поняття “злочинність” та “організована злочинність”. Функціональні елементи організованих злочинних угруповань (ОЗУ), які визначають криміналь­ну суть і спрямованість кожного з них: предмет протиправної діяльності учас­ників; їх спільна діяльність; статуси і роль в організації конкретного угруповання; суспільна небезпека діянь; відносини між учасниками угруповання та зовнішнім соціальним середовищем. Криміналістична характеристика злочинів, учинених організованими злочинними угрупованнями. Криміналістична характеристика організованих злочинних угруповань і основних напрямків їхньої діяльності. Кримінальні та легальні види діяльності ОЗУ. Способи вчинення і приховання злочинів учасниками організованих злочинних угруповань. Комплекси слідчих дій та оперативно-розшукових заходів щодо документації діяльності ОЗУ. Організація і планування розслідування. Встановлення конкретних елементів складу ОЗУ. Виявлення корупційних зв’язків ОЗУ. Проведення експертиз при розслідуванні злочинів, учинених ОЗУ.

Література Основна: [1, 3, 6, 13, 16-24, 39, 41, 103, 115, 147].

Додаткова: 2, 7-11, 15, 26, 32-34, 112, 135, 146].

Тема 27. Методика розслідування злочинів, учинених шляхом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкрадання).

Загальні та окремі методики розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (розкра­дання). Криміналістична характеристика розкрадань. Обставини, що необхідно виявити в разі розслідування привласнення або розтрати чужого майна. Способи привласнення чи розтрати чужого майна в банківській сфері, у процесі приватизації, у сфері товарно-матеріального виробництва, у роздрібній і оптовій торгівлі. Основні способи приховання злочинів. Тактика перевірочних дій при виявленні ознак розкрадання. Типові слідчі ситуації при розслідуванні розкрадань. Побудова слідчих версій і планування розслідування. Роль ревізій­ного контролю і аудиту у виявленні та розслідуванні розкрадань. Особливості тактики проведення слідчих дій при розслідуванні розкрадань. Найхарактер­ніші експертизи в разі розслідування привласнення чи розтрати чужого майна. Основне коло питань, що вирішується в разі привласнення чи розтрати чужого майна.

Література Основна: [1, 3-9, 13, 15-24, 39, 113, 134].

Додаткова: [26, 32-34, 37, 64, 96, 146].

Тема 28. Методика розслідування злочинів проти довкілля.

Криміналістична характеристика екологічних злочинів. Настання специ­фічних наслідків, які виникають у результаті вчинення злочинів проти довкілля. Виявлення фактів, які можуть свідчити про злочинну поведінку. Зміни фізич­них, хімічних, біологічних властивостей природного середовища, які настають у результаті злочинних дій. Важливість знання екологічних стандартів навко­лишнього природного середовища. Перевірочні дії слідчого. Початковий етап розслідування. Планування розслідування. Типові слідчі ситуації. Особливості проведення огляду місця події та допиту свідків, спеціалістів, підозрюваних. Відібрання зразків для проведення експертиз. Найхарактерніші експертизи в разі розслідування злочинів проти довкілля. Основне коло питань, що вирішується при розслідуванні злочинів проти довкілля. Наступний етап розслідування.

Література Основна: [1, 3, 5-9, 13-24, 106, 137, 145, ].

Додаткова: [26, 28, 34, 39, 41, 146].

2. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Криміналістика: У 2 ч. / М.В.Салтевський.–Х.: Консум: Основа, 1999.–416 с.

2. Криміналістика: Схеми та таблиці / В.С. Кузьмічов, Г.І. Прокопенко; За заг. ред. В.Г. Гончаренка та Є.М. Мойсеєва. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 368 с.

3. Криміналістика: Навч. посіб. / І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник.– 4-е вид., випр. та доповн. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. 236 с.

4. Криміналістика: Енциклопед. словник / В.Ю. Шепітько. – К., 2001. – 560 с.

5. Криміналістика / П.Д. Біленчук, О.П. Дубовий, М.В. Салтевський, П.Ю. Тимошенко; За ред. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 1998. – 416 с.

6. Криміналістика / П.Д. Біленчук, В.К. Лисиченко, Н.І. Клименко; За ред. П.Д. Біленчука. – К.: АТІКА, 2001. – 544 с.

7. Криміналістика / М.В. Салтевський. – 2001. – 528 с.

8. Криміналістика / В.П. Бахін, І.В. Гора. – 2003. – 146 с.

9. Криміналістика / В.Б. Шепітько – К.: ІнЮРЕ, 2004. – 728 с.

10. Криміналістика (криміналістична техніка) / П.Д. Біленчук, А.П. Гель. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

11. Криминалистика: Схемы и терминология / Под ред. И.А. Возгрина, К.И. Сотникова. – С.Пб., 2000. – 165 с.

12. Криминалистика: Практикум / С.В. Маликов. – М., 2003. – 203 с.

13. Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступлений / В.Ю. Шепитько. – Х.: Одиссей, 2001. – 528 с.

14. Криминалистика. Вопросы и ответы. Готовимся к экзаменам / Е.Р. Россинская. – М.: Закон и право, 1999. – 351 с.

15. Криминалистика. / А.Ф. Волынский. – М., 2000. – 615 с.

16. Криминалистика / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россин­ская; Под ред. Р.С. Белкина. – М., 2001. – 990 с.

17. Криминалистика / Р.С. Белкин– М., 2003. – 992 с.

18. Криминалистика / Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – С.Пб.: Лань, 2001. – 928 с.

19. Криминалистика / Н.П. Яблоков. – М., 2004. – 718 с.

20. Криминалистика / Н.Г. Шурухнов. – М., 2003. – 639 с.

21. Криминалистика / М.В. Салтевский. – Х.: ИМП “Рубикон”, 1997. – 430 с.

22. Криминалистика / Д.И. Астапкин, С.М. Астапкина. – Сер. Право в вопросах и ответах. – М., 2002. – 206 с.

23. Криминалистика / В.Ю. Шепитько. – Х., 2004. – 352 с.

24. Криминалистика / В.А. Образцов. – М., 2002. – 735 с.

25. Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. – М.: Норма*Инфра*М, 2000. – 727 с.

26. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. – К.: Кондор, 2005. 588 с., 32 іл.

27. Лукьянчиков С.Д. Криминалистическая идентификация объектов по следам памяти. – 2002. – 112 с.

28. Комаха В. О. Тактика попереднього дослідження криміналістичних об'єктів та при­значення судових експертиз: Навчально-практичний посібник / Одеська на­ціональна юридична академія. - Чернівці: "Золоті литаври", 2009. - 652 с.”

29. Книга криминалиста / А.И. Рощин, П.Д. Биленчук, Г.Е. Омельченко. – К.: Україна, 1995. – 413 с.

30. Криміналістичне дослідження слідів рук / О.П. Дубовий, В.Я. Лукашенко. – К.: АТІКА, 2000. – 152 с.

31. „Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка”. Курс лекцій. Біленчук П.Д., Гель А.П., Салтевський М.В. – Вінниця, Вінницька філія МАУП, 2000р., 208 с.

32. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник. К.: Атака, 2009. – 496 с.

33. Скригонюк М.І. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу „Криміналістика” для студентів освітньо-кваліфікаціного рівня „бакалавр”. – К.: Атака, 2009. – 124 с.

34. Криміналістка: Підручник / Кол.авт.: В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін. / За ред. проф. В.Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб і доп. – Х.: Право, 2008. 464 с.

35. Криміналістична техніка: Навч. посібник. Книга перша / Кол. авторів; За ред. А.В. Кофанова. К.: „КИЙ”. – 2006. – 456 с.

36. Криміналістична техніка: Навч. посібник. Книга друга. / Кол. авторів; Керівник А.В. Кофанов. К.: „КИЙ”. – 2009. – 416 с.

37. Криміналістика в питаннях і відповідях: посібник / П.Д. Біленчук. –К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 184 с. (Серія „Шпаргалка”).

38. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. Для студ. Юрид. Спец. Вищ. Навч. зал. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007.–528с.

39. Когутич І.І. Криміналістика: Курс лекцій. –К.: Атака, 2008. – 888 с.

40. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. Посіб. / за заг. Ред.. В.Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов.- К.: Хрінком Інтер, 2010. 400 с.

41. Маркусь В.О. Криміналістика. Навчальний посібник – К.: Кондор, 2007. – 558 с.

42. Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие: Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф. (20-21 октября 2005 г., г. Киев) / Сост. Ковалев К.Н., Тимофеева Т.В.. – К.: ИПЦ МВД Украины, 2006. – 320 с.

43. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з питань призначення та проведення судової експертизи / За заг. ред. П.В. Коляди.-К.: УВПДГШ МВС України, 2008. – 278 с.

44. Воробей О.В., Мельникові І.М., Волошин О.Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

45. Методика технічної експертизи бланків документів / Уклад. К.М. Ковальов, В.В. Коваленко. –К.: ДНДЕКЦ МВС України, 2009. – 14 с.

46. Бірюкова Т.П., Бірюков В.В.Основи методики розслідування злочинів, пов’язаних з виготовленням і збутом підроблених грошей: Навчальний посібник. – К., 2006.

47. Бірюков В.В., Коваленко Т.П., Бірюкова Т.П., Ковальов К.М. Криміналістичне документознавство. Навчально-методичний посібник. – К, 2006.

48. Дослідження документів, виготовлених за допомогою лазерних принтерів: Методичні рекомендації / ДНДЕКЦ МВС України. –К., 2009. – 18с.

49. Сидоренко Л.О. Можливості ідентифікації повнокольорових копіювальних апаратів. Техническая экспертиза документов: проблемы и развитие: Сб. матер. междунар. научно-практ. конф. (20-21 октября 2005 г., г. Киев ) /Сост. Ковалев К.Н., Тимофеева Т.В. – К.: ИПЦ МВД Украины, 2006. – 320 с. С. 103-114.

50. Сидоренко Л.О.Криміналістична ідентифікація кольорових копіювальних апаратів.// Кримінальний процес України в контексті європейських стандартів судочинства. Збірн. матер. наук-практ. конф. (м. Київ, 7 грудня 2007 р.) / Ред. Кол.: О.М. Джужа, М.В. Бочкарьов, С.М. Стахівський та ін. – К.: Київський нац. Ун-т внутр. справ, 2008. – 176 с. С. 145-148.

51. Сидоренко Л.О. Деякі шляхи по запобіганню використання кольорових електрофотографічних апаратів для фальшування документів, цінних паперів та грошей. „Криміналістичний вісник”. № 2 (12). 2009. – с.142-147.

52. Сидоренко Л.О. Актуальні проблеми діагностики та ідентифікації кольорових лазерних принтерів, копірів та багатофункціональних пристроїв. // Збірник наукових праць. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2010. – 420 с. С.304-306.

53. Сидоренко Л.О. Технічна експертиза кольорових електрофотографічних зображень шляхом використання кодових міток – новий підвид технічної експертизи документів.// Плебсологічне осмислення перспектив розвитку Української держави. III Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ. 2010. Вип. 3. 311 с. с. 283-285.

54. Судово-почеркознавча експертиза: Навч.-метод.посіб./З.С.Меленевська, Є.Ю. Свобода, А.І. Шаботенко; За аг. Ред.. І.П. Красюка. – Укр. Центр духовн. Культури, 2007. - 280

55. Андрианова В.А. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следов рук / В.А. Андрианова, В.Е. Капитонов. – М., 1985.

56. Бахин В.П. Понятие,сущность и содержание криминалистической тактики: Лекция. – Симферополь, 1999.

57. Бахин В.П. Допрос на предварительном следствии (уголовно-процессуаль­ные и криминалистические вопросы) / В.П. Бахин, М.Ч. Когамов, Н.С. Карпов. – Алматы: Оркениет, 1999.

58. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. – М.: Юристь, 1997.

59. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб пособие. – Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993.

60. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

61. Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. – К.: Атіка, 1999.

62. Біленчук П.Д. Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство: Підручник / П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов, О.Ф. Сулява; За заг. ред. проф. П.Д. Біленчука. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 384 с.

63. Бурик В.И. Признаки внешности человека и их исполь­зование в розыскной деятельности: Справ. пособие / В.И. Бурик, В.Ф. Пилипчик. – К.: РИО МВД УССР, 1982.

64. Волобуєв А.Ф. Особливості підготовки і призначення експертиз при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва // Бюлетень / НАВСУ – 2002/138.

65. Вул С.М. Криминалистическое исследование письменной речи. – К., 1973.

66. Гапанович Н.П. Опознание в следственной и судебной практике. – Минск, 1978.

67. Гель А. Вивчення особи засудженого як підготовка до його допиту / А.Гель, Н. Клименко // Право України. – 2003. – № 9.

68. Глазырин Ф.В. Следственный эксперимент / Ф.В. Глазырин, А.П.Кругликов. – Волгоград, 1981.

69. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Общая часть. – М., 1965.

70. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Особенная часть. – М., 1974.

71. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система кримина­листики. – Новое изд., перепеч. с изд. 1980 г. – М.: ЛексЭст, 2002.

72. Грузкова В.Т. Криміналістична експертиза цифрового письма: Метод. посібник. – К., 1967.

73. Обыск в системе следственных действий (тактико-кримина­листические проблемы): Науч.-практ. пособие / С.Ф. Денисюк, В.Ю. Шепитько. – Х.: Консум, 1999.

74. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М.: Изд-во МГУ, 1977.

75. Дьяченко А.П. Проблемы борьбы с изнасилованиями. – М., 1981.

76. Ермоленко В.М. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. – К., 1976.

77. Заяць Д. Перевірка показань на місці // Вісник прокуратури.– 2003. – № 8.

78. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / ГСУ МВС України. – К., 2001. – 240 с.

79. Збірник методичних рекомендацій з питань розкриття та розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ / ГСУ МВС України. – К., 2002. – 544 с.

80. Зинин А.М. Особенности изготовления субъективных портретов / А.М. Зинин, Г.М. Мамедов. – К., 1990.

81. Кваліфікація та методика розслідування злочинів у сфері оподаткування: Метод. рекомендації. – К.: АВС, 1995.

82. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1978.

83. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдель­ных видов преступлений. – Х., 1976.

84. Колесниченко А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб. пособие / А.Н. Колесниченко, В.Е. Коновалова. – Х.: Юрид. ин-т, 1985.

85. Колесниченко А.Н. Судебная фотография / А.Н. Колесниченко, И.Д. Найдис. – X.: Вища шк., 1981.

86. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М.: Юрид. лит., 1969.

87. Комарков В.С. Тактика допроса: Учеб. пособие. – Х.: Харьк. юрид. ин-т, 1975.

88. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики / Под ред. А.И. Михайлова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1987.

89. Коновалова В.Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве. – Х.: Консум, 2000.

90. Коновалова В.О. Вбивство: мистецтво розслідування: Монографія. – Х.: Факт, 2001.

91. Коновалова В.Е. Следственная тактика: принципы и функции / В.Е. Коновалова, А.М. Сербулов. – К.: РИО МВД УССР, 1983.

92. Коновалова В.Е. Тактика допроса при расследовании преступлений / В.Е. Коновалова, А.М. Сербулов. – К., 1978.

93. Коновалова В.Е. Криминалистическая тактика: те­ории и тенденции: Учеб. пособие / В.Е. Коновалова, В.Ю. Шепитько. – Х.: Гриф, 1997.

94. Корж В. Дослідження документів / В. Корж, С. Книженко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8.

95. Корольков А.Г. Криминалистическое исследование рисованных денежных билетов / А.Г. Корольков, М.Б. Рубцов. – М., 1988.

96. Криміналістика / За ред. П. Д. Біленчука. – К: Право, 1997.

97. Кустанович С. Д. Судебная баллистика. – М.: Госюриздат, 1956.

98. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М.: БЕК, 1996.

99. Леви А.А. Обыск / А.А. Леви, А.И. Михайлов. – М.: Юрид. лит., 1983.

100. Лоза Ю. Слідчі дії: поняття, сутність, ознаки види // Право України. – 2003. – № 9.

101. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1981.

102. Лукянчиков А.Д. Психологічний контакт і психологічний вплив у тактиці проведення слідчих дій // Бюлетень / НАВСУ. – 2002/138.

103. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. – Х., 1996.

104. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов, совершенных должностными лицами организаций, предприятий, учреждений. – X.: Консум, 1997.

105. Матусовский Г.А. Экономические преступления: Криминалистический анализ. – X.: Консум, 1999.

106. Меркурносов В.Х. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с загрязнением водоемов и воздуха. – М., 1987.

107. Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструк­тивно схожих з нею виробів, розроблена МВС України та Міністерством Юстиції України, 1999.

108. Методические рекомендации по расследованию дорожно-транспортных происшествий. – К.: РИО МВД УССР, 1985.

109. Мостовая И.М. Юридическая психология. – К.: Вира-Р, 1998.

110. Найдис И.Д. Следы орудий взлома и инструментов: Учеб. пособие. – 1979.

111. Найдис И.Д. Использование следов рук при расследовании преступ­лений. – К.: УМК ВО, 1988.

112. Настільна книга слідчого: [Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів] / МЛ. Попов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – К.: Видав. Дім «Ін Юре», 2003.

113. Науменко И.Д. Расследование хищений на предприятиях / И.Д. Науменко, С.И. Новиков. – М., 1994.

114. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрид. лит., 1982.

115. Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под. ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996.

116. Патроны ручного огнестрельного оружия и их криминалистическое исследование / М.М. Блюм, А.С. Волнов, А.В. Жук и др. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. – 296 с.

117. Переверза О. Подання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз у ході досудового слідства // Право України. – 2002. – № 12.

118. Петряєв С.Ю. Обережно – фальшивка. Київська школа менеджменту та бізнесу. – К., 1997.

119. Порубов Н.И. Практикум по криминалистике. – Минск. Вышейшая шк., 1988. – 170 с.

120. Постика И.В. Судебная (криминалистическая) фотография: теория и практика. – О.: Юрид. лит., 2002.

121. Ратинов А.Р. Обыск и выемка. – М.: Госюриздат, 1961.

122. Рева В. Залучення фахівців до участі у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8.

123. Романюк Б. Призначення експертизи на досудовому слідстві: деякі проблемні питання // Право України. – 2003. – № 3.

124. Руководство по расследованию убийств / Отв. ред. С.И. Гусев. – М.: Юрид. лит., 1977.

125. Салтевський М.В. Ситуаційний підхід у методиці розслідування і профілактики корупції // Право України. – 2002. – № 7.

126. Салтевський М.В. Запахові сліди у слідчій практиці / М.В. Салтевский, М.Г. Щербаковский, В.А. Губанов. – К.: НМК ВО, 1992.

127. Снетков В.А. Габитология. – Волгоград, 1979.

128. Сорокин В.С. Криминалистический комплект следова­теля (комплект по применению) / В.С. Сорокин, А.И. Дворкин. – М., 1985.

129. Справочник следователя. – Вып. 2. – М.: Юрид. лит., 1990.

130. Степанов В.В. Расследование взяточничества. – Саратов, 1966.

131. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления против личности. – К., 1993.

132. Судебно-медицинская экспертиза: Справ. для юристов / Кол. авт.: И.В. Виноградов, А.С. Гладких, В.Н. Крюков и др. – М.: Юрид. лит., 1985.

133. Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов, назначение, оценка). – К.:РИО МВД УССР, 1981. – 412 с.

134. Сухов С.В. Хищения наркотических средств в медицинских учреждениях как объект криминалистической методики расследования преступлений. // Теория криминалистики и методика расследования преступлений. – М.: ВЮЗИ, 1990.

135. Филиппов А.Г. Расследование грабежей и разбоев. – М., 1991.

136. Холодное оружие / А. С. Подшибякин. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: АО "ЦентрЮрИнфоР", 2003. – 256 c.

137. Цуцик А. Розслідування кримінальної справи проти довкілля // Вісник прокуратури. – 2003. – № 8.

138. Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримі­нально-процесуальний та криміналістичний аспекти // Право України. – 2003. – № 10.

139. Шепитько В.Ю. Справочник следователя. – К.: Издат. Дом "Ин Юре", 2001.

140. Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики: Монография. – Х.: Гриф, 2002.

141. Шепітько В.Ю. Криміналістика: Енциклопед. словник. – Х.: Право, 2001.

142. Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. – Иркутск, 1976.

143. Шобик Б.И. Проверка и уточнение показаний на месте. – М., 1987.

144. Шурхунов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. – М., 1990.

145. Экологические преступления: квалификация и методика расследова­ния / Под общ. ред. В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовского. – X., 1994.

146. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. – М.: Норма-Инфра М, 2000.

147. Яблоков Н.П.Расследование организованной преступной деятельно­сти. – М.: Юристь, 2002.

148. Сидоренко Л.О. Судове почеркознавство та графологія: спільне та відмінне.//Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – 180 с. С. 68-71.

149. Сидоренко Л.О. Поліграф, як засіб отримання орієнтуючої інформації.// Управління активними системами в бізнесі, освіті, техніці: Збірник праць міжнародної наукової конференції. – Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003. – 120 с. [ Укр., рос., англ. мова.) С. 49-51.

150. Сидоренко Л.О. Біометрична ідентифікація людини: види, надійність, відмінність від криміналістичної ідентифікації.//Наука -2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, Черкаси, 22-23 квітня 2010 р.: у 2 т. – Черкаси: СУЕМ, 2010. – 180 с. С. 106-108.

151. Вандер М. Б. Использование микрочастиц при расследовании преступлений.— СПб: Питер, 2001. — 224 с.: илл. — (Серия “Библиотека кримина­листа”).

152. Разумов Э. А., Молибога Н. П. Осмотр места происшествия.— К.: РИО МВД Украины, 1994.— 672 с., с ил.

153. Василенко С.Ю., Сервеуський І.В., Юрченко О.М., Викриття злочинів у сфері оподаткування. – К., 2000. Х.

Примітка. Крім зазначеної літератури використовуються закони України, нормативно-правові акти. Можна використовувати також іншу науково-методичну літературу відповідно до заданих тем.